ยินดีต้อนรับ

ด้วยสถานการณ์โรคติดต่อระบาด ทำให้การเปิดเรียนไม่เป็นไปตามปกติ โปรดติดตามข่าวสารทางโรงเรียนเป็นประจำ

        โรงเรียนศรียานุสรณ์ เป็นโรงเรียนที่เน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ทั้งทางด้านวิชาการ  ด้านทักษะวิชาชีพ และทั้งชีวิต ตลอดส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้นักเรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

SIYA News

ข่าวสารประชาสัมพันธ์รอบรั้วโรงเรียนศรียานุสรณ์

  • ข่าวสารใหม่
  • จดหมายข่าว
  • ข่าวรับสมัครงาน
  • ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

SIYA Activities

กิจกรรมล่าสุด…

siya activities
ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล

17 ตุลาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัต

อ่านเพิ่มเติม
siya activities
ประเมินผลงานการพัฒนาตนพัฒนางาน เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี และคณะผู้บริหาร ได้เห็นถึงความสำคัญและส่งเสริมการพัฒนาตน พัฒนางา

อ่านเพิ่มเติม

SIYA Activities

กิจกรรมล่าสุด…

แกลลอรี่ของโรงเรียนศรียานุสรณ์

คณะศึกษาดูงานเข้าเยี่ยมชม

ผลงานนักเรียน

ภาพกิจกรรมย้อนหลัง

100 ปีศรียานุสรณ์ ส่วนที่ 1

100 ปีศรียานุสรณ์ ส่วนที่ 2

รวมเรื่องราว “ศรียาสาร”

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนหญิงแห่งเมืองจันทบุรี

นามว่า “ศรียานุสรณ์”

ให้ชื่อโรงเรียนว่า . . . ศรียานุสรณ์

SIYA Gallery

แกลลอรี่ของโรงเรียนศรียานุสรณ์