ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนหญิงแห่งเมืองจันทบุรี

นามว่า “ศรียานุสรณ์”

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

สร้างนวัตกรรม ก้าวทันเทคโนโลยี มีทักษะชีวิต บนพื้นฐานความเป็นไทย ภาคภูมิใจในตนเอง

1. พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นนวัตกร
2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
3. เสริมสร้างทักษะชีวิต คุณธรรมจริยธรรม มีความภาคภูมิใจในตนเองบนพื้นฐานความเป็นไทย

4. พัฒนาโรงเรียนเครือข่าย

Previous
Next

ยินดีต้อนรับ

  • รับนักเรียน 2566
  • ข่าวสารล่าสุด
  • ข่าวรับสมัครงาน
  • ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับนักเรียนปีการศึกษา 2566

ผลงานครู ดูทั้งหมด

ผลงานและความภาคภูมิใจ

กิจกรรมล่าสุด…

SIYA Activities

กิจกรรมล่าสุด…

แกลลอรี่ของโรงเรียนศรียานุสรณ์

คณะศึกษาดูงานเข้าเยี่ยมชม

ภาพกิจกรรมย้อนหลัง

100 ปีศรียานุสรณ์ ส่วนที่ 1

100 ปีศรียานุสรณ์ ส่วนที่ 2

รวมเรื่องราว “ศรียาสาร”

แผนพัฒนาการจัดการศึกษา

แผนปฏิบัติการ 2565

SIYA Gallery

แกลลอรี่ของโรงเรียนศรียานุสรณ์