https://mobirise.com/

 


       โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี เมื่อเริ่มก่อตั้งชื่อ โรงเรียนหญิงมณฑลจันทบุรีที่ 1 .... ติดตามต่อ 100 ปี ศรียาฯ

ประกาศการรับนักเรียน

ประจำปีการศึกษา 2563 (คลิ๊กที่ปุ่มเพื่อเข้าสมัครเรียน...)

แจ้งข่าวประกาศ New!!!!

- ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่ 69 รายละเอียด New!!!!

-ข้อมูลและสารสนเทศประกอบการประเมินคุณภาพ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  

- รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

-15/07/62 มาแล้วจ้า 100 ปี ศรียานุสรณ์ มินิมาราธอน


SIYANUSON SCHOOL

เข้าสู่รั้วน้ำเงิน-เหลือง