ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนหญิงแห่งเมืองจันทบุรี

นามว่า “ศรียานุสรณ์”

ให้ชื่อโรงเรียนว่า . . . ศรียานุสรณ์

        โรงเรียนศรียานุสรณ์ เป็นโรงเรียนที่เน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ทั้งทางด้านวิชาการ  ด้านทักษะวิชาชีพ และทั้งชีวิต ตลอดส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้นักเรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

SIYA Highlight

  • ข่าวสารล่าสุด
  • รับนักเรียน 2565
  • ข่าวรับสมัครงาน
  • ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ระบบสมัครห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565

SIYA Activities

กิจกรรมล่าสุด…

siya activities
พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่6 สำหรับนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565

พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 สำหรับนักเรียนใหม่

อ่านเพิ่มเติม
siya activities
“รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม พุทธศักราช 2565 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษ

อ่านเพิ่มเติม
siya activities
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

9 พ.ค.2565 นายสมพงษ์ เปรมปิยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์และนายสมหมาย โอภาษี รองผู้อำนวยการ กลุ

อ่านเพิ่มเติม

SIYA Activities

กิจกรรมล่าสุด…

แกลลอรี่ของโรงเรียนศรียานุสรณ์

คณะศึกษาดูงานเข้าเยี่ยมชม

ผลงานนักเรียน

ภาพกิจกรรมย้อนหลัง

100 ปีศรียานุสรณ์ ส่วนที่ 1

100 ปีศรียานุสรณ์ ส่วนที่ 2

รวมเรื่องราว “ศรียาสาร”

SIYA Gallery

แกลลอรี่ของโรงเรียนศรียานุสรณ์