mobirise.com

::::::ข่าวประชาสัมพันธ์::::::
  • 11 สิงหาคม 2560 - พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ฉลองพระชนมพรรษา 85 พรรษา

            - กิจกรรมวันแม่แห่งชาติและพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2560

  • 4 สิงหาคม 2560

            - สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 17 ร่วมกับศรียานุสรณ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2560 ภาพถ่าย

            - ต้อนรับคณะศึกษาดูงานกำแพงเพชรพิทยาคม  ภาพถ่าย          

  • 1-7 สิงหาคม 2560 - วอลเลย์บอลเยาวชน "กฟภ" ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพฯ รอบคัดเลือกภาคตะวันออก  ภาพถ่าย
  • 31  กรกฏาคม 2560 - ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก ปี 2560 **ภาพถ่าย 
    **ผลการแข่งขันโครงงาน

อ่านต่อ...


ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศสอบราคา

  • - [2560-06-12]ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2560 ดังนี้ 1 2 3ข่าวประชาสัมพันธ์ (News)

ตารางเรียน

ผลการเรียน

แบบประเมินออนไลน์

ติดตามข่าวสารเฟสบุ๊ค

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

อบรม Obec