ข่าวสารชาวศรียา

หน้าแรก > ข่าวสาร > ข่าวสารชาวศรียา

ข่าวสารชาวศรียา

การแข่งขันโครงการฟิสิกส์สัประยุทธ์นักเรียน

โรงเรียนศรียานุสรณ์ได้เข้าร่วมการแข่งขันโครงการฟิสิกส์ส … การแข่งขันโครงการฟิสิกส์สัประยุทธ์นักเรียน Read More »

อ่านต่อ
พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้น ม.6

วันที่ 8 เมษายน 2564 โรงเรียนศรียานุสรณ์ ได้จัดกิจกรรมป … พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้น ม.6 Read More »

อ่านต่อ
บรรยากาศเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 19 มีนาคม  2564  ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้ … บรรยากาศเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 Read More »

อ่านต่อ
ยินดีกับผลการประกวดมารยาทไทยระดับประเทศ ครั้งที่ 4

ร่วมแสดงความยินดีกับผลการประกวดมารยาทไทยระดับประเทศ ครั … ยินดีกับผลการประกวดมารยาทไทยระดับประเทศ ครั้งที่ 4 Read More »

อ่านต่อ