รับสมัครนักเรียน

ปีการศึกษา 2564

เลือกประเภทห้องเรียนที่ต้องการดูรายละเอียด

ประกาศโรงเรียนศรียานุสรณ์

ประกาศโรงเรียนศรียานุสรณ์ ประกาศโรงเรียนศรียานุสรณ์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับนักเรียนประเภทห้องเรียนปกติ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

กรุณา..ศึกษาขั้นตอนก่อนสมัครเรียน

ห้องเรียนปกติ

รายละเอียดการรับสมัครเรียน

[-ห้องเรียนปกติ-]

ห้องเรียนปกติ ม.1

รายละเอียด ระเบียบการรับสมัคร...

ห้องเรียนปกติ ม.4

รายละเอียด ระเบียบการรับสมัคร...

ประเภทความสามารถ ม.1

รายละเอียด ระเบียบการรับสมัครความสามารถ...

ประเภทความสามารถ ม.4

รายละเอียด ระเบียบการรับสมัครความสามารถ...

ประกาศการรับสมัครเรียน

[-ห้องเรียนพิเศษ-]

เปิดระบบ 10 มีนาคม 2564

ห้องเรียนพิเศษ ม.1

รายละเอียด ระเบียบการรับสมัคร...

ห้องเรียนพิเศษ ม.4

รายละเอียด ระเบียบการรับสมัคร...

ประเภทความสามารถ ม.1

รายละเอียด ระเบียบการรับสมัครความสามารถ...

ประเภทความสามารถ ม.4

รายละเอียด ระเบียบการรับสมัครความสามารถ...