รับสมัครนักเรียน

ปีการศึกษา 2564

เลือกประเภทห้องเรียนที่ต้องการดูรายละเอียด

ประกาศการรับสมัครเรียน

[-ห้องเรียนพิเศษ-]

เปิดระบบ 10 มีนาคม 2564

ห้องเรียนพิเศษ ม.1

รายละเอียด ระเบียบการรับสมัคร...

ห้องเรียนพิเศษ ม.4

รายละเอียด ระเบียบการรับสมัคร...

ประเภทความสามารถ ม.1

รายละเอียด ระเบียบการรับสมัครความสามารถ...

ประเภทความสามารถ ม.4

รายละเอียด ระเบียบการรับสมัครความสามารถ...

ประกาศการรับสมัครเรียน

[-ห้องเรียนปกติ-]

ห้องเรียนปกติ ม.1

รายละเอียด ระเบียบการรับสมัคร...

ห้องเรียนปกติ ม.4

รายละเอียด ระเบียบการรับสมัคร...

เปิดระบบ ห้องเรียนปกติ ตั้ง 24 เมษายน เป็นต้นไป