โรงเรียนศรียานุสรณ์

Web Site Maker

โรงเรียนศรียานุสรณ์..

ประกาศผลการสอบเข้าเรียน

ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน ม.1, ม.4 และระหว่างปี (ห้องเรียนทั่วไป)

ประเภทห้องเรียนทั่วไป ทั้ง ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561

ผลโควตา ม.3 ศึกษาต่อ ม.4
(นร.เก่า ศ.ส.)

ประกาศ รายชื่อนักเรียน ม.3 เดิมที่ได้รับโควตาเป็นนักเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561
ายชื่อที่นี่

ผลการสอบเข้าเรียน ม.1 
(นร.ห้องพิเศษ)

รายชื่อที่นี่

ผลการสอบเข้าเรียน ม.4 
(นร.ห้องพิเศษ)

รายชื่อที่นี่.

ผลการสอบเข้าเรียน ม.1 , ม.4
(ประเภทความสามารถพิเศษ)  

รายชื่อที่นี่

ประกาศผลสอบ ม.1 , ม.4
(ประเภททั่วไป)  

รายชื่อที่นี่