ประกาศการรับนักเรียนปี 2563

https://mobirise.com/

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

By admin posted 2020-5-22

ถามตอบเกี่ยวกับการสมัคร ควรอ่าน....

คำถาม ::: สมัครห้องเรียนพิเศษแล้ว สามารถสมัครห้องเรียนปกติได้ไหม ?

ตอบ เข้าสู่ระบบใหม่ โดยใช้ชื่อผู้ใช้คือเลขบัตรประจำตัวประชาชน รหัสคือวันเดือนปีเกิด ตามด้วย @ เช่น เกิด 1 มกราคม 2550 ใส่เป็น 01012550@ เสร็จแล้วกดสมัครใหม่ เลือกวันที่จะมายื่นใบสมัคร บันทึก แล้วปริ้นใบสมัคร

คำถาม :::กรอกใบสมัคร Online แล้วต้องการแก้ไขทำอย่างไร?


ตอบ ให้เข้าสู่ระบบด้วยเลขบัตรประชาชนและรหัสผ่าน แล้วแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง กดปุ่มยืนยัน แล้วทำการปริ้นต์ใบสมัคร ใหม่อีกครั้ง

ห้องเรียนปกติ

ผลโควตา ม.3 ศึกษาต่อ ม.4
(นร.เก่า ศ.ส.) New!!!!!

ประกาศผลโควตา ม.3 ศึกษาต่อ ม.4
รายชื่อผู้ได้รับโควตา ม.3

ผลการสอบเข้าเรียน ม.1 
(นร.ห้องพิเศษ)

ประกาศผลสอบ ใหม่!!!
- สสวท. ม.1 หน้า 1  หน้า 2  หน้า 3
- MSEP ม.1 หน้า 1 หน้า 2 หน้า 3
- EP ม.1 หน้า 1 หน้า 2 หน้า 3
**วันรายงานตัวอย่าลืมสวมหน้ากากและนำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบมาด้วยผลการสอบเข้าเรียน ม.4 
(นร.ห้องพิเศษ)

ประกาศผลสอบ ใหม่!!!
- สสวท. ม.4 หน้า 1 หน้า 2 หน้า 3
- MSEP ม.4 หน้า 1 หน้า 2 หน้า 3
- MEP ม.4 หน้า 1 หน้า 2 หน้า 3
**วันรายงานตัวอย่าลืมสวมหน้ากากและนำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบมาด้วย

ผลการสอบเข้าเรียน ม.1 , ม.4
(ประเภทความสามารถพิเศษ)  

รอ ...รายชื่อที่นี่

ประกาศผลสอบ ม.1 , ม.4
(ประเภททั่วไป)  

รอ ...รายชื่อที่นี่

ห้องเรียนพิเศษ

(รอประกาศ)..ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน ม.1, ม.4 

ทั้ง ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563