ประกาศการรับนักเรียนปี 2564

https://mobirise.com/
ห้องเรียนพิเศษ

ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ ม.1

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ ม.1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ ม.1

ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ ม.4

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ ม.4
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ ม.4

ถามตอบเกี่ยวกับการสมัคร ควรอ่าน....

คำถาม ::: สมัครห้องเรียนพิเศษแล้ว สามารถสมัครห้องเรียนปกติได้ไหม ?

ตอบ เข้าสู่ระบบใหม่ โดยใช้ชื่อผู้ใช้คือเลขบัตรประจำตัวประชาชน รหัสคือวันเดือนปีเกิด ตามด้วย @ เช่น เกิด 1 มกราคม 2550 ใส่เป็น 01012550@ เสร็จแล้วกดสมัครใหม่ เลือกวันที่จะมายื่นใบสมัคร บันทึก แล้วปริ้นใบสมัคร

คำถาม :::กรอกใบสมัคร Online แล้วต้องการแก้ไขทำอย่างไร?


ตอบ ให้เข้าสู่ระบบด้วยเลขบัตรประชาชนและรหัสผ่าน แล้วแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง กดปุ่มยืนยัน แล้วทำการปริ้นต์ใบสมัคร ใหม่อีกครั้ง

ประกาศผลสอบคัดเลือก (สถานะรอ......)

(Update By admin posted 2020-06-10 13.07  )
ประกาศผลสอบ ม.1 (ประเภททั่วไป)  : ม.1-แบบแยกประเภท     ม.1-แบบเรียงคะแนน    ม.1-แบบจัดห้องเรียน   
ประกาศผลสอบ ม.4 (ประเภททั่วไป)  : ม.4-แบบแยกประเภท     ม.4-แบบเรียงคะแนน 

ผลโควตา ม.3 ศึกษาต่อ ม.4
(นร.เก่า ศ.ส.)  

ประกาศผลโควตา ม.3 ศึกษาต่อ ม.4
รายชื่อผู้ได้รับโควตา ม.3

ผลการสอบเข้าเรียน ม.1 
(นร.ห้องพิเศษ)

- สสวท. ม.1 หน้า 1  หน้า 2  หน้า 3
- MSEP ม.1 หน้า 1 หน้า 2 หน้า 3
- EP ม.1 หน้า 1 หน้า 2 หน้า 3
**วันรายงานตัวอย่าลืมสวมหน้ากากและนำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบมาด้วยผลการสอบเข้าเรียน ม.4 
(นร.ห้องพิเศษ)

- สสวท. ม.4 หน้า 1 หน้า 2 หน้า 3
- MSEP ม.4 หน้า 1 หน้า 2 หน้า 3
- MEP ม.4 หน้า 1 หน้า 2 หน้า 3
**วันรายงานตัวอย่าลืมสวมหน้ากากและนำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบมาด้วย

ผลการสอบเข้าเรียน ม.1 , ม.4
(ประเภทความสามารถพิเศษ)  New!!!!!

- ผลการคัดเลือก ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
- ผลการคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


**นักเรียนที่ผ่านการทดสอบฯ รายงานตัวตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น. บริเวณโดม

ห้องเรียนปกติ (ยังไม่เปิดรับ รอประกาศ)

ประกาศการรับนักเรียนห้องปกติ ปี 2564

ระเบียบการรับสมัครห้องปกติ ม.1      

ระเบียบการรับสมัครห้องปกติ ม.4