ประกาศการรับนักเรียนปี 2563

By Admin posted Fab 12, 2020
Website Creator
ห้องเรียนพิเศษ
ห้องเรียนปกติ

(รอประกาศ)..ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน ม.1, ม.4 

ทั้ง ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563

ผลโควตา ม.3 ศึกษาต่อ ม.4
(นร.เก่า ศ.ส.)

ประกาศ รายชื่อนักเรียน ม.3 เดิมที่ได้รับโควตาเป็นนักเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561
รอ ...รายชื่อที่นี่

ผลการสอบเข้าเรียน ม.1 
(นร.ห้องพิเศษ)

รอ ...รายชื่อที่นี่

ผลการสอบเข้าเรียน ม.4 
(นร.ห้องพิเศษ)

รอ ...รายชื่อที่นี่

ผลการสอบเข้าเรียน ม.1 , ม.4
(ประเภทความสามารถพิเศษ)  

รอ ...รายชื่อที่นี่

ประกาศผลสอบ ม.1 , ม.4
(ประเภททั่วไป)  

รอ ...รายชื่อที่นี่