สมาคมศิษย์เก่าศรียานุสรณ์

100 ภาพ ร้อยใจ 100 ปี ศรียา

เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี เสนาบดีกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธีเปิดโรงเรียน ตรวจเยี่ยมกองลูกเสือ ของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ๖ กอง โดยมี พระวิภาชน์วิทยาสิทธิ์ ธรรมการมณฑลจันทบุรี และคณะครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ยืนต้อนรับ ผู้ชายชุดขาวถือหมวกด้านขวามือคือ นายซองกุ่ย สีบุญเรือง คหบดีเมืองจันทบุรี ที่เป็นผู้อุปถัมภ์โรงเรียน ศรียานุสรณ์ที่สำคัญท่านหนึ่ง

บรรยากาศโรงเรียนในอดีต