การแข่งขันคลิปวิดีโอรีวิว “ของดีประจำจังหวัด”งานทักษะวิชาการภาษาญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2564

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+

การแข่งขันคลิปวิดีโอรีวิว “ของดีประจำจังหวัด”งานทักษะวิชาการภาษาญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2564

จัดโดยศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนระยองวิทยาคม เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564

ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายพงศธร สหแพทย์ และนางสาวกัญญาภรณ์ สมตระกูล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3

ครูผู้ฝึซ้อม นางสาวศิริกาญจน์ เรืองเดช และ Miss Ozawa Natsumi