ผลงานนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+

นางสาวสชกนิกานต์ ศรีเสริม นักเรียนชั้นม.5/12 ได้รับรางวับชนะเลิศ การแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “ชุมชนจันท์” จากมหาวิทยาลัยรำไพพรรณี ถ้วยรางวัลชนะเลิศ ลงนามโดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผู้ฝึกสอน นายโชคพิสิฐ สุดแท้