ชื่นชม “เหรียญทอง” การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ แนวคิดใหม่ ระดับประเทศ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+

“เหรียญทอง” การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ แนวคิดใหม่ ระดับประเทศ ผลงานประเภทเทคโนโลยีที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ นางสาวโชติกา นวนวิลัยและนางสาวจงกลนี วิลาทอง โดยครูที่ปรึกษา ครูชาญ เถาวันนี