“แนะเทคนิค พิชิต CEFR ”

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+

  วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 นายวัชรลักษณ์ ตากใบ  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์  ซึ่งเป็นประธานศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ หรือศูนย์ HCEC โรงเรียนศรียานุสรณ์ กล่าวรายงานพิธีเปิด       การอบรม แนะเทคนิค พิชิต CEFR สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  จังหวัดจันทบุรีและตราด ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ วันที่  24 – 25  กันยายน 2564 โดยมี  นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีการอบรมผ่านแพลตฟอร์ม Microsoft Teams