การอบรม “แนะเทคนิค พิชิต CEFR”วันที่ 24-25 กันยายน 2564

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้ดำเนินการจัดการอบรมออนไลน์ เรื่อง “แนะเทคนิคพิชิต CEFR “# ในนามศูนย์ HCEC จันทบุรี ในวันที่ 24-25 กันยายน พ.ศ.2564 ณ ศูนย์ HCEC โรงเรียนศรียานุสรณ์โดยมี นายวัชรลักษณ์ ตากใบ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์ และคณะผู้บริหารให้เกียรติในพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้