ประเมินผลงานการพัฒนาตนพัฒนางาน เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+

โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี และคณะผู้บริหาร ได้เห็นถึงความสำคัญและส่งเสริมการพัฒนาตน พัฒนางาน เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ บรรยากาศคณะกรรมการกลั่นกรอง ในการประเมิน ค.ศ.2 ค.ศ.3 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยใช้วิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ (ว.21) ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี