ประชุมครูประจำเดือนกันยายน 2564

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+

             วันที่ 27 กันยายน 2564 ประชุมครูประจำเดือน โรงเรียนศรียานุสรณ์ ครั้งที่ 8 /2564 เป็นการประชุมตามวาระและหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเกษียณอายุราชการ พร้อมทั้งได้รับโอกาสการแสดงมุทิตาจิตจากฝ่ายบริหาร คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนศรียานุสรณ์ ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันเหมือนพี่น้องทำให้เกิดความรักและความผูกพัน
           ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มุ่งมั่นพัฒนาโรงเรียนรอบด้าน โดยได้รับความร่วมจากคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนเป็นอย่างดี ได้เห็นภาพที่ครูมีความรับผิดต่อหน้าที่ มีความรักสามัคคี เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพทุกด้าน เชื่อมั่นได้ว่าศรียานุสรณ์จะก้าวเดินต่อไปอย่างสง่างาม สมนาม” โรงเรียนหญิงชื่อดังจันทบุรี” ขอบคุณ  ทุกท่านในไมตรีจิตที่มอบให้ในวันนี้ ทุกท่านจะอยู่ในใจเสมอไม่รู้ลืม ขอบคุณครับ.