ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+

17 ตุลาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนศรียานุสรณ์