วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 รับการตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ในรูปแบบ on-site

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+

           วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนศรียานุสรณ์
                นายสมพงษ์ เปรมปิยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์และคณะผู้บริหาร รับการตรวจเยี่ยม จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด นำโดย นางสาวเบญจวรรณ จิ๊ดชัง นายณรงค์ พิริยะกิตติการ นายคณิต ขลิรัมย์ และนายนฤพล ม่วงศรี เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ในรูปแบบ on-site โรงเรียนศรียานุสรณ์ได้รับคำแนะนำ และข้อเสนอแนะการดำเนินการต่าง ๆในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นอย่างดี