ยินดีกับผลงานการประกวดในโครงการ “เยาวชนรุ่นใหม่ ปลอดภัยไม่ใช้ยาเสพติด”

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
ระดับความสนใจ
2/5

               ตามที่ สพม.จบตร ได้ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดส่งผลงานนักเรียนเพื่อเข้าร่วมการประกวดตามโครงการ “เยาวชนรุ่นใหม่ ปลอดภัยไม่ใช้ยาเสพติด” กิจกรรมประกวดคลิปสั้น ภายใต้หัวข้อ “เยาวชนรุ่นใหม่ ปลอดภัยไม่ใช้ยาเสพติด” และกิจกรรมประกวดเรียงความ ภายใต้หัวข้อ “เด็กไทยรุ่นใหม่ ปลอดภัยไม่ใช้ยาเสพติด” และได้ขยายระยะเวลาการส่งผลงานเฉพาะรายการประกวดเรียงความ