รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดภาพยนตร์สั้น การรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดภาพยนตร์สั้น การรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรีนางสาวพลอยมณี พรดอนก่อ ม4/1
นางสาววิภานันท์ สุขล้วนวัฒนา ม.4/1
นายสิรวิชญ์ กลิ่นจันทร์ ม.4/3
นายธนธัช ยงยุทธ ม.4/5
นายอารกร ล้อมวงษ์ ม.4/5
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เงินรางวัล 5,000 บาท