ยินดีกับนักเรียนรับรางวัลการประกวดภาพวาดลายเส้น หัวข้อ ยาเสพติดทำลายชาติ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+

น.ส.โชติกา อ่อนโพธิ์ ม.5/14 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 3,000 การประกวด
นางสาวอินทุอร อัญลิสังกาศ ม.4/14 ได้รับรางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,000 บาท
ภาพวาดลายเส้น หัวข้อ ยาเสพติดทำลายชาติ