รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2564

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+

แจ้งนักเรียนที่ได้รับทุน ให้ดำเนินการดังนี้
          1. แจ้งนักเรียนหรือผู้ปกครองว่านักเรียนไม่ต้องเดินมารับแต่ทางโรงเรียนจะดำเนินการโอนเข้าบัญชีธนาคารโรงเรียนที่เป็นชื่อของนักเรียน
          2. ในรายที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินก่อน ให้แจ้งผ่านทางที่ปรึกษาล่วงหน้าอย่างน้อย 2-3 วันเพื่อให้ทางการเงินเบิกจ่ายออกมาและให้มาลงชื่อในใบสำคัญรับเงินแล้วรับเงินไป              ส่วนนักเรียนที่ยังไม่มีความจำเป็นใช้เงินก็จะคงยังอยู่ในบัญชีธนาคารโรงเรียนที่เป็นชื่อของนักเรียน

ตรวจสอบเฉพาะรายชื่อแล้วให้ดำเนินการตามที่แจ้งด้านบน