พิธีเปิดศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ HCEC

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
ระดับความสนใจ
5/5

              วันพฤหัสบดี ที่ 27 มกราคม 2565 ดร.อาทิตยา ปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประธานพิธีเปิดศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ HCEC โรงเรียนศรียานุสรณ์ โดยมีนายพิทยุตม์กงกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรีตราด รักษาราชการแทน ผอ.สพม.จบตร และผู้อำนวยการจากโรงเรียนในสังกัด สพม.จบ.ตร. เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้