นักเรียนระดับชั้น ม.2 และ ม.5 ตรวจ ATK เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนแบบ On Site ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมพงษ์ เปรมปิยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์ ให้กำลังใจในการดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุก ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 เพื่อคัดกรองและเฝ้าระวังตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในการทำการเปิดเรียนแบบ On – Site ในวันที่ 4-11 กุมภาพันธ์ 2565 
ถ่ายภาพ : ครูศิริมงคล