ประกาศผลผู้สอบผ่านคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+

ประกาศโรงเรียนศรียานุสรณ์ เรื่อง ผู้สอบผ่านการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (สสวท./ESMTE) โครงการห้องเรียนพิเศษ ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (MSEP) และโครงการโรงเรียนสองภาษา (EP/MEP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2565