บรรยากาศการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ห้องปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+

26 มีนาคม 2565 โรงเรียนศรียานุสรณ์ ได้จัดสอบนักเรียนเข้าเรียนประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีมาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด-19 ตั้งแต่หน้าประตูโรงเรียนจนถึงห้องสอบ และได้จัดห้องสอบพิเศษสำหรับนักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง