ประกาศผลผู้สอบผ่านคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน (ห้องเรียนปกติ)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+

(-ประกาศผลการสอบ-)

ประกาศโรงเรียนศรียานุสรณ์ เรื่อง ผู้สอบผ่านการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน
ห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนศรียานุสรณ์ เรื่อง ผู้สอบผ่านการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน
ห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนศรียานุสรณ์ เรื่อง ผู้สอบผ่านการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน
ห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ประจำปีการศึกษา 2565