ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+

10-12 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนศรียานุสรณ์ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีมาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด-19 ตั้งแต่หน้าประตูโรงเรียนจนถึงการเข้าทำกิจกรรม