ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
9 พ.ค.2565 นายสมพงษ์ เปรมปิยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์และนายสมหมาย โอภาษี รองผู้อำนวยการ กลุ่มวิชาการ ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี