“รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+

วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม พุทธศักราช 2565 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จันทบุรี ตราดร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติจำนวน 1,500 ต้น เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก“รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้นณ  ป่าชายเลนบ้านเสม็ดงาม หมู่ที่ 10  ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี