ดำเนินการปรับเปลี่ยนทางม้าลายใหม่ พร้อมใช้งาน บริเวณหน้าโรงเรียนศรียานุสรณ์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565
โรงเรียนศรียานุสรณ์ ได้รับความอนุเคราะห์ จากเทศบาลเมืองจันทบุรี โดยนายกิจฐพร โชติสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีและคณะ พร้อมด้วย แขวงทางหลวงจันทบุรี กรมทางหลวง สภ.เมืองจันทบุรี ดำเนินการปรับเปลี่ยนทางม้าลายใหม่ พร้อมใช้งาน บริเวณหน้าโรงเรียนศรียานุสรณ์ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและผู้ใช้ถนนในการเดินทางสัญจรเข้ามาในโรงเรียนศรียานุสรณ์
ทางโรงเรียนศรียานุสรณ์ขอขอบคุณเทศบาลเมืองจันทบุรี แขวงทางหลวงจันทบุรี และสภ. เมืองจันทบุรี เป็นอย่างสูง ที่ให้ความอนุเคราะห์ในครั้งนี้