ประเมินสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี 2565

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+

ประเมินสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี 2565
วันที่ 7 มิถุนายน 2565 โรงเรียนศรียานุสรณ์ เข้ารับการประเมินสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี 2565 พร้อมด้วยผู้เข้ารับการประเมินจาก 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฎร์ประสิทธิ์) โรงเรียนวัดเสม็ดงาม (เพิ่มพิทยาคาร) โรงเรียนวัดวังจะอ้าย (บุญราษฎร์วิทยาคม) ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี โรงเรียนสฤษดิเดช และ ศูนย์การศึกษานอกระบบฯ อำเภอเมืองจันทบุรี จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุมสารภี โรงเรียนศรียานุสรณ์

โรงเรียนศรียานุสรณ์ขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง