การประชุมปฎิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการนิเทศภายในไปสู่นวัตกรรมการจัดการศึกษาของสหวิทยาเขตมรกต

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+

25 มิถุนายน 2565 นายปริญญา จุฑาสงฆ์ ผอ.สพม.นครราชสีมา ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพม.จันทบุรีตราดเป็นประธาน การประชุมปฎิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการนิเทศภายในไปสู่นวัตกรรมการจัดการศึกษาของสหวิทยาเขตมรกต ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนศรียานุสรณ์