นักเรียนรับวัคซีน เข็มที่ 3

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+

1 กรกฏาคม 2565 โรงเรียนศรียานุสรณ์ประสานโรงพยาบาลพระปกเกล้าในการให้วัคซีนเข็มสามให้กับนักเรียนที่ประสงค์ ณ หอประชุมโรงเรียนศรียานุสรณ์