วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+

1 กรกฏาคม 2565 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาธีรราชเจ้า ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และถวายความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 องค์ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ พระผู้เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย กิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมที่สำคัญ ที่จะได้แสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ อันเป็นรากฐานสำคัญที่จะนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้า และความเป็นปึกแผ่นของกิจการลูกเสือสืบไป

ผอ สมพงษ์  เปรมปิยศรี ได้นำครูและเนตรนารีจิตอาสา เข้าร่วมบริการน้ำดื่มผู้ปฎิบัติงานและประชาชนที่รับบริการ ในโครงการ
ปศุสัตว์ร่วมใจ กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ตาม พระปณิธานศาตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ณ.เทศบาลท่าช้าง อำเภอเมือง จันทบุรี