ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เข็ม 3

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565
โรงเรียนศรียานุสรณ์ ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เข็ม 3 ให้แก่นักเรียนโรงเรียนศรียานุสรณ์ โดยได้รับความอนุเคราะห์การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ จากกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลพระปกเกล้า สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลเมืองจันทบุรี ให้กับครู บุคลากรและนักเรียนในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4,5 และ6 โดยมีท่านผู้อำนวยการ สมพงษ์ เปรมปิยศรี ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์ มาร่วมให้กำลังใจ นักเรียน และทีมงานอนามัยและครูที่ปรึกษาในครั้งนี้
ณ หอประชุมชยางกูร โรงเรียนศรียานุสรณ์
ขอขอบคุณทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลพระปกเกล้าเป็นอย่างยิ่ง