พัทลุงเกมส์-ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬา

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+

ขอแสดงความยินดีกับ🎊🎊🎊
นักกีฬายูโดโรงเรียนศรียานุสรณ์ในการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37″พัทลุงเกมส์
เด็กหญิงวริศรา ดุจปัญญา เหรียญทอง🥇
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่37 พัทลุงเกมส์
นางสาวรัตติยากร เคยพุดซา นักเรียนชั้นม.6/3
นางสาวปุญญิศา จงมีชัยชนะ นักเรียนชั้นม.6/6
นางสาวศรัณย์พร นะเสวี นักเรียนชั้นม.4/5
ได้รับ รางวัลเหรียญเหรียญทองแดง กีฬายูโด ประเภททีมหญิง
ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่37 พัทลุงเกมส์