กรีฑานักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2565

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬากรีฑาโรงเรียนศรียานุสรณ์ในการแข่งขัน
กรีฑานักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2565 ระดับจังหวัด วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2565 ณ. สนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรี
1. นาย ธีรเทพ ยะปะตัง ชนะเลิศ
วิ่ง 100,200 เมตร
2. นายธนธัช ยงยุทธ ชนะเลิศ
กระโดดไกล,กระโดดสูง,พุ่งแหลน
3. น.ส.แพรวา กำเนิดศรี ชนะเลิศ
วิ่ง 100,200 เมตร ,กระโดดสูง
4. นายอภิวัฒน์ ควรนิยม ชนะเลิศ
วิ่ง800 เมตร
5. ด.ญ.จันทร์นารา ชำนาญชล ชนะเลิศวิ่ง 400 เมตร
6. ด.ญ.จิราพร บุตรไธสง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 วิ่ง 1,500 เมตร
7. ด.ญ.สุพัตตา สุวีระ รองชนะเลิศ
อันดับ 1 วิ่ง 100,200 เมตร
8. ชนะเลิศ วิ่งผลัด 4*100 ชาย
1. นาย ธีรเทพ ยะปะตัง
2. นายธนธัช ยงยุทธ
3. นายพัชร วิบูลย์ชาติ
4. นายวัฒนา ไพเราะ