นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ชั้น ม.4 ม.5และ ม.6เข้าค่ายวิทยาศาสตร์เพื่ออนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+

3-5 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ชั้น ม.4 ม.5และ ม.6เข้าค่ายวิทยาศาสตร์เพื่ออนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี
ห้องเรียน สสวท. – Google ไดรฟ์ (ใช้อีเมล์ siya เท่านั้น)