รางวัลรองชนะเลิศ โครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี 2565

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
โครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี 2565
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดโครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565
ผลการแข่งขัน ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม ทีม 1 อันดับที่ 2 โรงเรียนศรียานุสรณ์ ทีม 1 อันดับที่ 3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ทีม 2 รางวัลชมเชย โรงเรียนระยองวิทยาคม ทีม 2 และโรงเรียนสิงห์สมุทร ทีม 1
ระดับความสนใจ
5/5