พิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2565

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+

กิจกรรมมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 จัดขึ้นวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมชยางกูร ขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจที่มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนโรงเรียนศรียานุสรณ์ทุกท่าน

ภาพเพิ่มเติม