กิจกรรมเตรียมความรู้สู่ค่าย สอวน. ชีววิทยา

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+

13 สิงหาคม 2565
กิจกรรมเตรียมความรู้สู่ค่าย สอวน. ชีววิทยา ยังคงดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเข้มข้น ด้วยการรวมพลังของคณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีนางจรีรัตน์ เจริญสรรพพืช นายจักรกฤษณ์ วรรณพยัญ ​ นางดวงพร วรรณพยัญ นางสาวคมขำ ชมภูคำ นางสาวปาจรีย์ แก้วเจริญ นายเอกสิทธิ์ วงษ์ษา และนายจุมพล คำรอต ได้นำนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา​ปีที่​3,4 – 6 จำนวน 30 คน กิจกรรมนี้จะดำเนินการทุกวันที่ 6 ,12,13,20 สิงหาคม​ 2565​ ณ ห้องสารภี โรงเรียนศรียานุสรณ์