กิจกรรมฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้(Learning Loss Recovery)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+

กิจกรรมฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้(Learning Loss Recovery) สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.2,ม.3,ม.5,ม.6 เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาผลการเรียน ในการจัดการเรียนการสอน online ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ที่ผ่านมา…ซึ่งเด็กๆ ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคุณครูประจำวิชาเป็นอย่างดี