จัดพิธีเทิดพระเกียรติ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+

18 สิงหาคม กสร.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนศรียานุสรณ์ จัดพิธีเทิดพระเกียรติ  “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ณ หอประชุมโรงเรียนศรียานุสรณ์

ภาพเพิ่มเติม