การพัฒนาระบบการนิเทศภายในไปสู่นวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+

26 สิงหาคม 2565 สหวิทยาเขตมรกตนำเสนอการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการนิเทศภายในไปสู่นวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา ณ ห้องโสตทัศนศึกษา รร.ศรียานุสรณ์ โดยมี รองฯ ผอ. สพม.จันทบุรี ตราด นายณัฐกร สอนวงศ์ ร่วมรับฟังการนำเสนอในครั้งนี้