รับการประเมินรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+

29 สิงหาคม2565 โรงเรียนศรียานุสรณ์รับการประเมินรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565 ระดับภูมิภาคภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก การคัดเลือกรอบที่ 2 การประเมินเชิงประจักษ์ (รูปแบบออนไลน์)