เกียรติบัตร การอบรม”เรียนรู้ PA พาคิด พาทำ นำสู่การปฏิบัติจริง

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+

ในโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง
และเลื่อน
วิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (
Performance Agreement : PA)
ในวันที่ 28 สิงหาคม 2565 (จำนวน 6 ชั่วโมง)