8 กันยายน 2565 รร.ศรียานุสรณ์อบรมครูและบุคลากร เรื่องการประเมิน ว9

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+

ในโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง
และเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
8 กันยายน 2565 รร.ศรียานุสรณ์อบรมครูและบุคลากร เรื่องการประเมิน ว9