ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+

9 ธันวาคม 2565

โรงเรียนศรียานุสรณ์ ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy

กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่