อบรมให้ความรู้เรื่องเอดส์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+

การจัดอบรมให้ความรู้เรื่องเอดส์ วิทยากรจากโรงพยาบาลพระปกเกล้า ในกิจกรรม วันเอดส์โลก วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ณ ห้องสารภี