พิธีเชิดชูเกียรติ “คนดีศรียานุสรณ์”

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+

10 มกราคม 2566 โรงเรียนศรียานุสรณ์ได้จัดพิธีเชิดชูเกียรติ มอบเกียรติบัตรและเข็มมอบให้กับนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติตนใน 3 ด้าน โดยมี นายพิทยุทธ กงกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด เป็นประธานเปิด และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนในครั้งนี้