กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ประจำปีการศึกษา 2565

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 – 5 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนศรียานสุรณ์นำนักเรียนไปออกทัศนศึกษา ณ แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ตามระดับชั้นโดยการนำของหัวหน้าระดับชั้นและครูประจำชั้นโดยเด็กๆ ได้รับความรู้และสนุกในการเดินทางครั้งนี้