แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งที่ 70 จังหวัดราชบุรี

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+

25-27 มกราคม 2566…วันแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งที่ 70 จังหวัดราชบุรี สิ่งที่ทุกคนได้คือ “ความรู้และประสบการณ์” ที่หาไม่ได้จากในห้องเรียน ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจฝึกซ้อมอย่างเต็มที่
ขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนที่ส่งเสริมสนับสนุน ลูกหลานของท่านให้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกฝนประสบการณ์
ขอบคุณคุณครูผู้ฝึกซ้อม/ดูแลนักเรียนทุกท่านที่สละเวลาช่วยกวดขัน ฝึกซ้อมทักษะที่เชี่ยวขาญให้เป็นไปตามกฎ กติกาในการแข่งขันแต่ละกลุ่มสาระฯ